Nima Shahsavar

Country Iran
Rating 1643.98
Tournaments 7
Total Played 34
Total Won 17
Total Lost 17
Win rate %50.0

Last 10 Tournaments

Last 50 Matches

1 Nima Shahsavar 0 - 0 Kaveh Farahani
2 Nima Shahsavar 3 - 9 NIMA REZAPOUR
3 Nima Shahsavar 7 - 9 Amir Abbas Pourbozorg
4 Nima Shahsavar 0 - 0 AIDIN MEHTAR
5 Amir hosseini 8 - 9 Nima Shahsavar
6 Saeid Torayhi 4 - 9 Nima Shahsavar
7 Nima Shahsavar 9 - 7 MILAD MOMENI
8 MEHMET ŞAKİRLER 5 - 2 Nima Shahsavar
9 Nima Shahsavar 5 - 0 ZAFER ÖNDER
10 Nima Shahsavar 8 - 9 ULVİ CANGAZİ
11 ROSTOMYAN AVETIS 2 - 9 Nima Shahsavar
12 Nima Shahsavar 9 - 2 ONUR VURUR
13 ATAOLLAH MANSOUR 9 - 8 Nima Shahsavar
14 Nima Shahsavar 0 - 9 EUGENE CHOLOMBITKO
15 METİN BÜYÜK 8 - 9 Nima Shahsavar
16 Nima Shahsavar 11 - 2 MUAMMER KUŞ
17 Nima Shahsavar 11 - 0 AZİZ YILMAZ
18 ŞAHİN TİMURCAN 1 - 11 Nima Shahsavar
19 Amir Abbas Pourbozorg 5 - 11 Nima Shahsavar
20 Reza Zarkami 9 - 4 Nima Shahsavar
21 Hosein Moradi 0 - 9 Nima Shahsavar
22 Nima Shahsavar 5 - 9 Mehrdad Jeiranzadeh
23 Mohsen Janipour 9 - 2 Nima Shahsavar
24 Nima Shahsavar 9 - 5 POUYA RAJABI
25 Narges Mazraei 9 - 8 Nima Shahsavar
26 Afraz Ashhadi 0 - 0 Nima Shahsavar
27 MILAD MOMENI 9 - 8 Nima Shahsavar
28 Nima Shahsavar 5 - 9 FARHANG SHAHID ARA
29 Nima Shahsavar 9 - 8 Amir Mousavi jalal
30 JAMAL NASERI 9 - 7 Nima Shahsavar
31 Saeid Papi 9 - 3 Nima Shahsavar
32 Nima Shahsavar 9 - 3 SHAHIN POURYOSEFI
33 Nima Shahsavar 9 - 8 Farhad Khalili
34 MAZIAR FARRAHI 1 - 9 Nima Shahsavar

© 2012-2017 Ftbgsystem.com - Link Elektronik ve Bilişim Teknolojileri Ltd Sti

Scroll to top