BARKIN BAĞCI Stats

TBGT 2019
PASHABGT. ISTAVDER 11th ANNIVERSARY BACKGAMMON TOURNAMENT #4314 - 21
BARKIN BAĞCI 8 - 9 MURAT CENGİZ 3
BARKIN BAĞCI 9 - 7 BABÜR EREN 10
BARKIN BAĞCI 5 - 9 PELİN YELTEKİN 3
BARKIN BAĞCI 9 - 5 FATİH ÜNALAN 10
BARKIN BAĞCI 9 - 1 reza eshagi 10
BARKIN BAĞCI 4 - 9 MÜRSEL AY 3
60
Country Turkey
Rating 1707.70
Tournaments 48
Total Played 102
Total Won 56
Total Lost 46
Win rate %54.9