Moscow17012015 -

# Name W L RB B AV
1. Sergey EROKHIN 7 1 0 0 23
2. Alexander handin 6 2 0 0 15
3. Sergey Vartanyants 4 3 0 1 8
4. Timur Azizov 4 3 0 1 4
5. SERGEY PETURHOV 3 3 0 1 -4
6. Robert Sadgyan 3 3 0 0 4
7. Alexey Askurava 3 3 0 0 -2
8. Alex Arsagov 2 3 0 0 -10
9. Sergey Chertkov 1 3 0 1 -2
10. Yulia Gromenkova 1 3 0 1 -7
11. Vitaly Pereyaslavs 1 3 0 0 -6
12. Olga Komarova 1 3 0 0 -10
13. Andrey Polochkin 0 3 0 0 -13
Countries / √úlkeler
Russia Russia 13
8. Round : 17/01/2015 18:00
T0 Sergey EROKHI 5 - 0 Sergey Vartan
T0 Alexander han 5 - 1 Timur Azizov
7. Round : 17/01/2015 18:00
T0 Sergey EROKHI 5 - 4 Alexander han
T0 SERGEY PETURH 1 - 5 Timur Azizov
Sit-out : Sergey Vartanyants
6. Round : 17/01/2015 17:00
T0 SERGEY PETURH 0 - 5 Sergey EROKHI
T0 Robert Sadgya 0 - 5 Sergey Vartan
T0 Alexey Askura 1 - 5 Alexander han
Sit-out : Timur Azizov
5. Round : 17/01/2015 16:00
T0 SERGEY PETURH 5 - 4 Alexander han
T0 Sergey EROKHI 5 - 4 Timur Azizov
T0 Robert Sadgya 5 - 0 Yulia Gromenk
T0 Sergey Chertk 2 - 5 Sergey Vartan
T0 Alexey Askura 5 - 0 Alex Arsagov
4. Round : 17/01/2015 15:00
T0 Sergey EROKHI 4 - 5 Alexander han
T0 Robert Sadgya 1 - 5 SERGEY PETURH
T0 Sergey Vartan 3 - 5 Timur Azizov
T0 Sergey Chertk 5 - 0 Olga Komarova
T0 Vitaly Pereya 4 - 5 Alex Arsagov
T0 Yulia Gromenk 5 - 2 Alexey Askura
3. Round : 17/01/2015 14:00
T0 Sergey Vartan 4 - 5 Alexander han
T0 Sergey EROKHI 5 - 2 Alexey Askura
T0 Vitaly Pereya 1 - 5 SERGEY PETURH
T0 Sergey Chertk 2 - 5 Timur Azizov
T0 Robert Sadgya 5 - 0 Olga Komarova
T0 Andrey Poloch 1 - 5 Alex Arsagov
Sit-out : Yulia Gromenkova
2. Round : 17/01/2015 14:00
T0 Olga Komarova 0 - 5 Sergey EROKHI
T0 Sergey Chertk 4 - 5 Alexey Askura
T0 Vitaly Pereya 0 - 5 Alexander han
T0 Robert Sadgya 5 - 0 Alex Arsagov
T0 Yulia Gromenk 3 - 5 Timur Azizov
T0 Andrey Poloch 0 - 5 Sergey Vartan
Sit-out : SERGEY PETURHOV
1. Round :
T0 Andrey Poloch 1 - 5 Vitaly Pereya
T0 Olga Komarova 5 - 0 Alex Arsagov
T0 Alexander han 5 - 3 Timur Azizov
T0 Yulia Gromenk 2 - 5 Sergey Vartan
T0 SERGEY PETURH 1 - 5 Sergey EROKHI
T0 Robert Sadgya 3 - 5 Alexey Askura
Sit-out : Sergey Chertkov

Share