سی و دومین دوره مسابقات آنلاین تخت نرد شیراز - جام تخت جمشید -

# Name W L RB B AV
1. jafari4004 10 2 0 1 61
2. Hasan_shz 9 3 0 1 48
3. Blossom 8 3 0 0 46
4. nima_shz 7 3 0 1 20
5. Texas123 6 3 0 1 37
6. EbiArrow_shz 6 3 0 0 43
7. mrts1391 6 3 0 0 24
8. pazh2010 5 3 0 0 42
9. Omid Iran 5 3 0 0 27
10. Sir_Nima_SH 5 3 0 0 19
11. FARHANG 5 3 0 0 17
12. Omidshz 5 3 0 0 8
13. Ali_T143 4 3 0 0 34
14. PEIMAN_SH 4 3 0 0 34
15. Ashkan1 4 3 0 0 14
16. marlik 4 3 0 0 4
17. ADOIF 4 3 0 0 1
18. armin 4 3 0 0 -8
19. larisaa 3 3 0 0 10
20. lordmehdi59 3 3 0 0 10
21. MR_99_KING 3 3 0 0 8
22. aref_mirmosavi 3 3 0 0 7
23. joker-girl 3 3 0 0 6
24. Pasha 3 3 0 0 -12
25. Navidnavy 3 3 0 0 -13
26. farzan410 2 3 0 0 1
27. kamelia_shz 2 3 0 0 -1
28. nardzaad 2 3 0 0 -3
29. sorena 2 3 0 0 -4
30. Shah1987 2 3 0 0 -5
31. Snookeer 2 3 0 0 -5
32. ahoora 2 3 0 0 -8
33. narimanrezapour 2 3 0 0 -21
34. Shermin 2 3 0 0 -21
35. chapdast 1 3 0 0 1
36. shahram-manouchehr 1 3 0 0 -8
37. arefdarvish 1 3 0 0 -10
38. sepide_banoo 1 3 0 0 -12
39. nosrat 1 3 0 0 -13
40. Majid_elhani 1 3 0 0 -16
41. ShahabSiavash 1 3 0 0 -27
42. Nimarezapour 1 3 0 0 -30
43. sina_shz 1 3 0 0 -30
44. Amino 0 3 0 0 -23
45. Saeeeed 0 3 0 0 -31
46. pooyamansoori 0 3 0 0 -42
47. kkkasra 0 3 0 0 -44
48. khhhhhhh 0 3 0 0 -45
49. Mazi-90 0 3 0 0 -45
50. mehraneshghi 0 3 0 0 -45
Countries / Ülkeler
Iran Iran 50
13. Round : 25/06/2016 13:00
T1 jafari4004 7 - 0 Hasan_shz
12. Round : 22/06/2016 13:00
T1 jafari4004 15 - 6 Hasan_shz
11. Round : 17/06/2016 22:00
T1 nima_shz 8 - 15 Hasan_shz
T2 Blossom 11 - 15 jafari4004
10. Round : 14/06/2016 19:00
T1 Blossom 15 - 2 Hasan_shz
T2 nima_shz 15 - 14 Texas123
Sit-out : jafari4004
9. Round : 12/06/2016 19:00
T1 nima_shz 8 - 15 Hasan_shz
T2 Blossom 15 - 10 mrts1391
T3 jafari4004 15 - 13 EbiArrow_shz
Sit-out : Texas123
8. Round : 09/06/2016 02:00
T1 jafari4004 14 - 15 Hasan_shz
T2 mrts1391 15 - 12 Omid Iran
T3 Blossom 15 - 12 Sir_Nima_SH
T4 Texas123 15 - 14 pazh2010
T5 nima_shz 15 - 11 Omidshz
T6 FARHANG 4 - 15 EbiArrow_shz
7. Round : 05/06/2016 23:00
T1 jafari4004 15 - 10 Omid Iran
T2 nima_shz 15 - 14 FARHANG
T3 Omidshz 8 - 15 Hasan_shz
T4 Ali_T143 14 - 15 Sir_Nima_SH
T5 Blossom 15 - 11 Ashkan1
T6 pazh2010 15 - 7 armin
T7 Texas123 15 - 6 ADOIF
T8 mrts1391 15 - 13 PEIMAN_SH
T9 marlik 5 - 15 EbiArrow_shz
6. Round : 01/06/2016 23:00
T1 Omidshz 15 - 2 armin
T2 nima_shz 15 - 8 Omid Iran
T3 jafari4004 15 - 14 marlik
T4 mrts1391 12 - 15 FARHANG
T5 pazh2010 15 - 0 Pasha
T6 joker-girl 10 - 15 PEIMAN_SH
T7 Blossom 15 - 0 Navidnavy
T8 lordmehdi59 9 - 15 EbiArrow_shz
T9 MR_99_KING 0 - 15 Texas123
T10 Ali_T143 15 - 0 aref_mirmosav
T11 larisaa 0 - 15 Sir_Nima_SH
T12 ADOIF 6 - 15 Ashkan1
Sit-out : Hasan_shz
5. Round : 29/05/2016 00:00
T1 nima_shz 4 - 15 Hasan_shz
T2 Omidshz 7 - 15 Omid Iran
T3 MR_99_KING 0 - 15 mrts1391
T4 joker-girl 4 - 15 FARHANG
T5 Blossom 8 - 15 armin
T6 Texas123 13 - 15 jafari4004
T7 PEIMAN_SH 14 - 15 marlik
T8 ADOIF 15 - 11 Pasha
T9 larisaa 15 - 10 Snookeer
T10 Ali_T143 15 - 0 Shermin
T11 Shah1987 4 - 15 EbiArrow_shz
T12 lordmehdi59 15 - 5 sorena
T13 ahoora 2 - 15 pazh2010
T14 Navidnavy 15 - 0 narimanrezapo
T15 Sir_Nima_SH 15 - 14 farzan410
T16 Ashkan1 15 - 0 nardzaad
T17 aref_mirmosav 15 - 0 kamelia_shz
4. Round : 25/05/2016 00:00
T1 mrts1391 6 - 15 Omidshz
T2 Texas123 0 - 15 Hasan_shz
T3 Omid Iran 15 - 10 FARHANG
T4 joker-girl 15 - 0 Ashkan1
T5 ADOIF 15 - 11 EbiArrow_shz
T6 jafari4004 15 - 6 lordmehdi59
T7 Blossom 15 - 9 farzan410
T8 larisaa 10 - 15 Pasha
T9 ahoora 0 - 15 MR_99_KING
T10 Snookeer 1 - 15 marlik
T11 Navidnavy 0 - 15 PEIMAN_SH
T12 kamelia_shz 12 - 15 armin
T13 narimanrezapo 15 - 9 shahram-manou
T14 sina_shz 0 - 15 aref_mirmosav
T15 ShahabSiavash 0 - 15 nardzaad
T16 Shah1987 15 - 0 arefdarvish
T17 chapdast 6 - 15 Shermin
T18 sorena 15 - 1 nosrat
T19 sepide_banoo 0 - 15 Ali_T143
T20 pazh2010 15 - 2 Majid_elhani
T21 Nimarezapour 0 - 15 Sir_Nima_SH
Sit-out : nima_shz
3. Round : 22/05/2016 00:00
T1 Omidshz 15 - 14 PEIMAN_SH
T2 kamelia_shz 2 - 15 Hasan_shz
T3 marlik 8 - 15 FARHANG
T4 larisaa 13 - 15 Omid Iran
T5 nima_shz 15 - 13 jafari4004
T6 Texas123 15 - 5 Navidnavy
T7 Ali_T143 0 - 15 Pasha
T8 mrts1391 15 - 14 shahram-manou
T9 MR_99_KING 15 - 6 nosrat
T10 ahoora 15 - 0 sorena
T11 Snookeer 15 - 5 nardzaad
T12 joker-girl 15 - 8 pazh2010
T13 ADOIF 15 - 3 narimanrezapo
T14 lordmehdi59 15 - 0 aref_mirmosav
T15 Blossom 15 - 3 ShahabSiavash
T16 chapdast 12 - 15 armin
T17 sina_shz 0 - 15 farzan410
T18 sepide_banoo 8 - 15 EbiArrow_shz
T19 Majid_elhani 15 - 0 pooyamansoori
T20 Nimarezapour 15 - 0 Saeeeed
T21 Amino 0 - 15 Shermin
T22 Ashkan1 15 - 0 Mazi-90
T23 kkkasra 0 - 15 Sir_Nima_SH
T24 khhhhhhh 0 - 15 arefdarvish
T25 mehraneshghi 0 - 15 Shah1987
2. Round : 18/05/2016 23:00
T1 Ashkan1 3 - 15 Omid Iran
T2 Snookeer 5 - 15 PEIMAN_SH
T3 narimanrezapo 0 - 15 Hasan_shz
T4 Omidshz 15 - 13 shahram-manou
T5 sorena 13 - 15 marlik
T6 Texas123 15 - 0 Pasha
T7 mrts1391 15 - 5 Ali_T143
T8 nima_shz 15 - 0 armin
T9 joker-girl 0 - 15 larisaa
T10 ADOIF 12 - 15 FARHANG
T11 pazh2010 11 - 15 Navidnavy
T12 jafari4004 15 - 5 farzan410
T13 MR_99_KING 15 - 0 Nimarezapour
T14 Blossom 15 - 11 arefdarvish
T15 Majid_elhani 0 - 15 ShahabSiavash
T16 chapdast 15 - 0 Saeeeed
T17 mehraneshghi 0 - 15 lordmehdi59
T18 Shah1987 0 - 15 kamelia_shz
T19 kkkasra 0 - 15 sina_shz
T20 sepide_banoo 15 - 0 Shermin
T21 ahoora 15 - 0 Sir_Nima_SH
T22 khhhhhhh 0 - 15 nardzaad
T23 nosrat 15 - 0 Mazi-90
T24 Amino 9 - 15 EbiArrow_shz
T25 aref_mirmosav 15 - 0 pooyamansoori
1. Round :
T1 Nimarezapour 0 - 15 Omid Iran
T2 pazh2010 15 - 10 nosrat
T3 Omidshz 15 - 13 EbiArrow_shz
T4 Amino 13 - 15 Pasha
T5 nima_shz 15 - 0 sina_shz
T6 MR_99_KING 14 - 15 Hasan_shz
T7 Navidnavy 15 - 7 nardzaad
T8 mehraneshghi 0 - 15 narimanrezapo
T9 PEIMAN_SH 15 - 7 aref_mirmosav
T10 larisaa 15 - 3 pooyamansoori
T11 Sir_Nima_SH 5 - 15 FARHANG
T12 kkkasra 1 - 15 Snookeer
T13 sorena 15 - 6 Shah1987
T14 sepide_banoo 10 - 15 Texas123
T15 joker-girl 15 - 0 Shermin
T16 Saeeeed 14 - 15 shahram-manou
T17 ShahabSiavash 0 - 15 kamelia_shz
T18 ahoora 5 - 15 mrts1391
T19 Blossom 10 - 15 marlik
T20 Ashkan1 15 - 9 arefdarvish
T21 chapdast 13 - 15 ADOIF
T22 lordmehdi59 0 - 15 armin
T23 khhhhhhh 0 - 15 Ali_T143
T24 Majid_elhani 12 - 15 farzan410
T25 jafari4004 15 - 0 Mazi-90

Share