206th SHIRAZ BACKGAMMON CLUB TOURNAMENT 95-12-26 ME -

# Name W L RB B AV
1. shahram noroozi 6 0 0 1 20
2. mojtaba khaksar 4 2 0 1 2
3. ARMIN HEDAYATI 4 2 0 0 9
4. mehdi sedaghat 3 2 0 0 8
5. Morteza Motevassel 3 2 0 0 3
6. ahmad shojaee 2 2 0 0 1
7. mostafa rahmani 2 2 0 0 -2
8. Kamelia Shabani 2 2 0 0 -3
9. hesam moosavi 1 2 0 0 -2
10. arash nasiri 1 2 0 0 -3
11. shahin noroozi 1 2 0 0 -3
12. mehdi rokh 1 2 0 0 -5
13. hasan abbasi 0 2 0 0 -5
14. hosein asdollahi 0 2 0 0 -5
15. touraj ebrahimian 0 2 0 0 -7
16. shahin nejati 0 2 0 0 -8
Countries / √úlkeler
Iran Iran 16
7. Round : 16/03/2017 22:00
T1 shahram noroo 5 - 0 mojtaba khaks
6. Round : 16/03/2017 20:00
T1 shahram noroo 5 - 2 ARMIN HEDAYAT
Sit-out : mojtaba khaksar
5. Round : 16/03/2017 19:00
T1 Morteza Motev 4 - 5 ARMIN HEDAYAT
T2 mehdi sedagha 4 - 5 mojtaba khaks
Sit-out : shahram noroozi
4. Round : 16/03/2017 18:00
T1 mehdi sedagha 4 - 5 shahram noroo
T2 mostafa rahma 1 - 5 mojtaba khaks
T3 ahmad shojaee 3 - 5 Morteza Motev
T4 Kamelia Shaba 0 - 5 ARMIN HEDAYAT
3. Round : 16/03/2017 17:00
T1 Kamelia Shaba 0 - 5 shahram noroo
T2 mehdi sedagha 5 - 0 ahmad shojaee
T3 arash nasiri 4 - 5 mostafa rahma
T4 mehdi rokh 0 - 5 mojtaba khaks
T5 Morteza Motev 5 - 3 hesam moosavi
T6 shahin norooz 1 - 5 ARMIN HEDAYAT
2. Round : 16/03/2017 16:00
T1 ahmad shojaee 5 - 2 mostafa rahma
T2 mehdi sedagha 5 - 3 Morteza Motev
T3 shahram noroo 5 - 4 ARMIN HEDAYAT
T4 arash nasiri 0 - 5 Kamelia Shaba
T5 mojtaba khaks 5 - 3 hasan abbasi
T6 hesam moosavi 5 - 2 touraj ebrahi
T7 mehdi rokh 5 - 0 shahin nejati
T8 shahin norooz 5 - 2 hosein asdoll
1. Round :
T1 mostafa rahma 5 - 1 touraj ebrahi
T2 ahmad shojaee 5 - 0 mojtaba khaks
T3 Morteza Motev 5 - 3 hosein asdoll
T4 mehdi rokh 0 - 5 shahram noroo
T5 shahin norooz 3 - 5 Kamelia Shaba
T6 mehdi sedagha 5 - 2 hasan abbasi
T7 arash nasiri 5 - 2 hesam moosavi
T8 shahin nejati 2 - 5 ARMIN HEDAYAT

Share