BG-FED Championship 2016-2017 DAY 10 (27-28 May. 2017) -

# Name W L RB B AV
1. GIANNOULIS Dionisi 8 2 0 1 34
2. MANOLIOS Michalis 8 3 0 0 26
3. DIKAROS Nikos 6 3 0 1 20
4. MITRELIS Konstanti 5 3 0 1 16
5. ATMATZIDIS Ioannis 4 3 0 1 13
6. PROUKAKIS Michalis 4 3 0 1 -3
7. AVDIS Giorgos 4 3 0 0 -10
8. CHATZELIS Takis 3 3 0 1 1
9. VATANIDIS Stathis 3 3 0 0 4
10. KOKKINIS Polixroni 3 3 0 0 -4
11. CHIOTINIS Costas 3 3 0 0 -5
12. ABRAS Tolis 2 3 0 0 -1
13. KARANTZALI Filomil 2 3 0 0 -4
14. PASIALIS Giannis 2 3 0 0 -5
15. MPITSAKOS Andreas 2 3 0 0 -11
16. CHARAKLIAS Stefano 1 3 0 0 -7
17. GYRTATOS Alexandro 1 3 0 0 -7
18. KLEITSAS Giorgos 1 3 0 0 -14
19. Tsiris Giorgos 0 3 0 0 -12
20. THANOPOULOS Pavlos 0 3 0 0 -14
21. LOUMIDIS Sotiris 0 3 0 0 -17
Countries / √úlkeler
Greece Greece 21
11. Round : 28/05/2017 19:00
T1 GIANNOULIS Di 9 - 2 MANOLIOS Mich
10. Round : 28/05/2017 18:00
T1 MANOLIOS Mich 9 - 4 DIKAROS Nikos
Sit-out : GIANNOULIS Dionisis
9. Round : 28/05/2017 16:00
T1 GIANNOULIS Di 9 - 6 DIKAROS Nikos
T2 MITRELIS Kons 7 - 9 MANOLIOS Mich
8. Round : 28/05/2017 14:00
T1 MITRELIS Kons 2 - 9 DIKAROS Nikos
T2 PROUKAKIS Mic 7 - 9 MANOLIOS Mich
T3 GIANNOULIS Di 9 - 6 ATMATZIDIS Io
7. Round : 27/05/2017 00:00
T1 PROUKAKIS Mic 1 - 9 MITRELIS Kons
T2 MANOLIOS Mich 0 - 9 DIKAROS Nikos
T3 AVDIS Giorgos 0 - 9 GIANNOULIS Di
T4 CHATZELIS Tak 3 - 9 ATMATZIDIS Io
6. Round : 27/05/2017 22:00
T1 AVDIS Giorgos 6 - 9 MANOLIOS Mich
T2 MITRELIS Kons 4 - 9 DIKAROS Nikos
T3 VATANIDIS Sta 4 - 9 GIANNOULIS Di
T4 KOKKINIS Poli 0 - 9 ATMATZIDIS Io
T5 CHATZELIS Tak 9 - 1 CHIOTINIS Cos
Sit-out : PROUKAKIS Michalis
5. Round : 27/05/2017 21:00
T1 KOKKINIS Poli 7 - 9 PROUKAKIS Mic
T2 AVDIS Giorgos 9 - 5 DIKAROS Nikos
T3 CHATZELIS Tak 1 - 9 MANOLIOS Mich
T4 ABRAS Tolis 2 - 9 VATANIDIS Sta
T5 MPITSAKOS And 4 - 9 GIANNOULIS Di
T6 KARANTZALI Fi 7 - 9 ATMATZIDIS Io
T7 PASIALIS Gian 7 - 9 CHIOTINIS Cos
Sit-out : MITRELIS Konstantinos
4. Round : 27/05/2017 19:00
T1 CHATZELIS Tak 6 - 9 MITRELIS Kons
T2 PROUKAKIS Mic 0 - 9 DIKAROS Nikos
T3 KARANTZALI Fi 4 - 9 KOKKINIS Poli
T4 PASIALIS Gian 0 - 9 MANOLIOS Mich
T5 AVDIS Giorgos 9 - 8 CHIOTINIS Cos
T6 ABRAS Tolis 9 - 3 CHARAKLIAS St
T7 KLEITSAS Gior 3 - 9 VATANIDIS Sta
T8 GIANNOULIS Di 9 - 6 ATMATZIDIS Io
T9 MPITSAKOS And 9 - 6 GYRTATOS Alex
3. Round : 27/05/2017 17:00
T1 KARANTZALI Fi 5 - 9 MITRELIS Kons
T2 PROUKAKIS Mic 9 - 6 ATMATZIDIS Io
T3 AVDIS Giorgos 9 - 6 GYRTATOS Alex
T4 VATANIDIS Sta 5 - 9 KOKKINIS Poli
T5 CHARAKLIAS St 7 - 9 CHATZELIS Tak
T6 MPITSAKOS And 1 - 9 MANOLIOS Mich
T7 GIANNOULIS Di 6 - 9 CHIOTINIS Cos
T8 Tsiris Giorgo 6 - 9 PASIALIS Gian
T9 KLEITSAS Gior 9 - 8 THANOPOULOS P
T10 ABRAS Tolis 9 - 3 LOUMIDIS Soti
Sit-out : DIKAROS Nikos
2. Round : 27/05/2017 15:00
T1 AVDIS Giorgos 0 - 9 MITRELIS Kons
T2 VATANIDIS Sta 4 - 9 KARANTZALI Fi
T3 MPITSAKOS And 4 - 9 ATMATZIDIS Io
T4 PASIALIS Gian 7 - 9 PROUKAKIS Mic
T5 MANOLIOS Mich 8 - 9 DIKAROS Nikos
T6 LOUMIDIS Soti 4 - 9 CHARAKLIAS St
T7 ABRAS Tolis 8 - 9 GYRTATOS Alex
T8 KLEITSAS Gior 8 - 9 KOKKINIS Poli
T9 Tsiris Giorgo 1 - 9 CHIOTINIS Cos
T10 GIANNOULIS Di 9 - 1 THANOPOULOS P
Sit-out : CHATZELIS Takis
1. Round :
T1 AVDIS Giorgos 9 - 6 KOKKINIS Poli
T2 GIANNOULIS Di 3 - 9 MANOLIOS Mich
T3 VATANIDIS Sta 9 - 4 THANOPOULOS P
T4 KARANTZALI Fi 9 - 7 GYRTATOS Alex
T5 ABRAS Tolis 4 - 9 PASIALIS Gian
T6 LOUMIDIS Soti 3 - 9 MITRELIS Kons
T7 MPITSAKOS And 9 - 5 CHARAKLIAS St
T8 KLEITSAS Gior 1 - 9 CHATZELIS Tak
T9 PROUKAKIS Mic 9 - 0 CHIOTINIS Cos
T10 Tsiris Giorgo 8 - 9 DIKAROS Nikos
Sit-out : ATMATZIDIS Ioannis

Share