si o hashtomin dore mosabeghate tabriz -

# Name W L RB B AV
1. AMIN SHAHVALIZADEH 8 1 0 1 32
2. Hamed Fadaei 6 3 0 1 12
3. AMIR ABBAS POURBOZ 5 3 0 1 16
4. Javad Boshgesaz 4 3 0 1 10
5. Payam Pashaei far 4 3 0 1 8
6. Amir Rastkar 3 3 0 0 2
7. PAYAM HOMAYOON 3 3 0 0 0
8. Reza Rastegar 2 3 0 0 4
9. mohammad reza esha 2 3 0 0 -10
10. SIAMAK BARATI 1 3 0 0 -10
11. sahar ardabili 1 3 0 0 -14
12. HAMID BAGHERI 1 3 0 0 -21
13. MASOUD FARVARESHI 0 3 0 0 -11
14. hamid reza alafie 0 3 0 0 -18
Countries / √úlkeler
Iran Iran 14
10. Round : 23/07/2017 10:00
T1 AMIN SHAHVALI 9 - 7 Hamed Fadaei
9. Round : 21/07/2017 20:00
T1 AMIN SHAHVALI 9 - 7 AMIR ABBAS PO
Sit-out : Hamed Fadaei
8. Round : 21/07/2017 19:00
T1 AMIR ABBAS PO 9 - 5 Javad Boshges
T2 Hamed Fadaei 9 - 2 Payam Pashaei
Sit-out : AMIN SHAHVALIZADEH
7. Round : 21/07/2017 18:00
T1 AMIN SHAHVALI 9 - 6 AMIR ABBAS PO
T2 Hamed Fadaei 1 - 9 Payam Pashaei
Sit-out : Javad Boshgesaz
6. Round : 21/07/2017 17:00
T1 AMIN SHAHVALI 9 - 3 Hamed Fadaei
T2 Payam Pashaei 9 - 1 Amir Rastkar
T3 PAYAM HOMAYOO 6 - 9 Javad Boshges
Sit-out : AMIR ABBAS POURBOZORG
5. Round : 21/07/2017 16:00
T1 AMIN SHAHVALI 9 - 0 Javad Boshges
T2 Hamed Fadaei 9 - 7 Amir Rastkar
T3 PAYAM HOMAYOO 9 - 3 Reza Rastegar
T4 mohammad reza 2 - 9 AMIR ABBAS PO
Sit-out : Payam Pashaei far
4. Round : 21/07/2017 14:00
T1 Hamed Fadaei 9 - 3 AMIR ABBAS PO
T2 Payam Pashaei 2 - 9 Javad Boshges
T3 AMIN SHAHVALI 9 - 5 Reza Rastegar
T4 PAYAM HOMAYOO 9 - 5 SIAMAK BARATI
T5 mohammad reza 9 - 0 HAMID BAGHERI
T6 sahar ardabil 8 - 9 Amir Rastkar
3. Round : 21/07/2017 12:00
T1 Hamed Fadaei 9 - 8 Javad Boshges
T2 Reza Rastegar 6 - 9 AMIR ABBAS PO
T3 SIAMAK BARATI 2 - 9 Amir Rastkar
T4 AMIN SHAHVALI 9 - 2 HAMID BAGHERI
T5 sahar ardabil 4 - 9 Payam Pashaei
T6 mohammad reza 9 - 7 MASOUD FARVAR
T7 hamid reza al 6 - 9 PAYAM HOMAYOO
2. Round : 21/07/2017 10:00
T1 sahar ardabil 0 - 9 Reza Rastegar
T2 AMIN SHAHVALI 3 - 9 Hamed Fadaei
T3 Amir Rastkar 4 - 9 Javad Boshges
T4 hamid reza al 3 - 9 SIAMAK BARATI
T5 PAYAM HOMAYOO 5 - 9 HAMID BAGHERI
T6 mohammad reza 3 - 9 Payam Pashaei
T7 MASOUD FARVAR 1 - 9 AMIR ABBAS PO
1. Round :
T1 SIAMAK BARATI 4 - 9 AMIR ABBAS PO
T2 sahar ardabil 9 - 8 MASOUD FARVAR
T3 Hamed Fadaei 9 - 3 PAYAM HOMAYOO
T4 mohammad reza 1 - 9 Reza Rastegar
T5 AMIN SHAHVALI 9 - 4 Payam Pashaei
T6 HAMID BAGHERI 0 - 9 Javad Boshges
T7 hamid reza al 0 - 9 Amir Rastkar

Share