40th -

# Name W L RB B AV
1. MASOUD FARVARESHI 4 2 0 1 8
2. Payam Pashaei far 4 2 0 1 8
3. Reza Rastegar 4 2 0 1 3
4. AMIN SHAHVALIZADEH 4 3 0 0 7
5. PAYAM HOMAYOON 2 3 0 1 -2
6. Javad Boshgesaz 2 3 0 0 3
7. EHSAN AKBARI 2 3 0 0 -12
8. Amir Abbas Pourboz 1 3 0 1 -10
9. Hamid bagheri 1 3 0 0 -5
Countries / √úlkeler
Iran Iran 9
7. Round : 24/11/2017 18:00
T1 MASOUD FARVAR 0 - 9 Reza Rastegar
T2 Payam Pashaei 9 - 8 AMIN SHAHVALI
6. Round : 24/11/2017 18:00
T1 Payam Pashaei 9 - 4 Reza Rastegar
T2 PAYAM HOMAYOO 4 - 9 AMIN SHAHVALI
Sit-out : MASOUD FARVARESHI
5. Round : 24/11/2017 16:00
T1 Reza Rastegar 9 - 8 AMIN SHAHVALI
T2 Payam Pashaei 9 - 2 Amir Abbas Po
T3 EHSAN AKBARI 0 - 9 PAYAM HOMAYOO
T4 MASOUD FARVAR 9 - 6 Javad Boshges
4. Round : 24/11/2017 15:00
T1 MASOUD FARVAR 9 - 2 EHSAN AKBARI
T2 Payam Pashaei 7 - 9 AMIN SHAHVALI
T3 Reza Rastegar 1 - 9 Javad Boshges
T4 PAYAM HOMAYOO 9 - 5 Hamid bagheri
Sit-out : Amir Abbas Pourbozorg
3. Round : 24/11/2017 14:00
T1 MASOUD FARVAR 5 - 9 Reza Rastegar
T2 Payam Pashaei 9 - 5 Javad Boshges
T3 EHSAN AKBARI 9 - 3 Amir Abbas Po
T4 AMIN SHAHVALI 9 - 6 Hamid bagheri
Sit-out : PAYAM HOMAYOON
2. Round : 24/11/2017 12:00
T1 MASOUD FARVAR 9 - 5 AMIN SHAHVALI
T2 Reza Rastegar 9 - 7 Amir Abbas Po
T3 PAYAM HOMAYOO 4 - 9 Javad Boshges
T4 EHSAN AKBARI 9 - 8 Hamid bagheri
Sit-out : Payam Pashaei far
1. Round :
T1 MASOUD FARVAR 9 - 2 Payam Pashaei
T2 Javad Boshges 6 - 9 Hamid bagheri
T3 EHSAN AKBARI 6 - 9 AMIN SHAHVALI
T4 PAYAM HOMAYOO 4 - 9 Amir Abbas Po
Sit-out : Reza Rastegar

Share