tabriz tournament41th -

# Name W L RB B AV
1. AMIN SHAHVALIZADEH 8 1 0 0 42
2. Amir Rastkar 6 3 0 0 12
3. shahin mojtahedi 5 3 0 0 9
4. PAYAM HOMAYOON 5 3 0 0 5
5. Javad Boshgesaz 4 3 0 0 14
6. Ata Mohammadi 4 3 0 0 3
7. MASOUD FARVARESHI 3 3 0 0 11
8. Hamidbagheri 2 3 0 1 -11
9. payam mohades 2 3 0 0 1
10. rasol mohades 2 3 0 0 -2
11. sahar khanom 2 3 0 0 -13
12. SIAMAK BARATI 1 3 0 0 -7
13. Hamed Shive 1 3 0 0 -14
14. reza ashaqi 1 3 0 0 -20
15. Hamed Fadaei 0 3 0 0 -13
16. jalal zeynali 0 3 0 0 -17
Countries / √úlkeler
Iran Iran 16
9. Round : 08/12/2017 21:00
T1 Amir Rastkar 4 - 9 AMIN SHAHVALI
8. Round : 08/12/2017 20:00
T1 shahin mojtah 1 - 9 AMIN SHAHVALI
T2 PAYAM HOMAYOO 5 - 9 Amir Rastkar
7. Round : 08/12/2017 19:00
T1 shahin mojtah 6 - 9 AMIN SHAHVALI
T2 Amir Rastkar 9 - 5 Ata Mohammadi
T3 PAYAM HOMAYOO 9 - 8 Javad Boshges
6. Round : 08/12/2017 18:00
T1 shahin mojtah 9 - 7 PAYAM HOMAYOO
T2 AMIN SHAHVALI 9 - 4 Javad Boshges
T3 Ata Mohammadi 9 - 3 Hamidbagheri
T4 Amir Rastkar 9 - 3 MASOUD FARVAR
5. Round : 08/12/2017 17:00
T1 shahin mojtah 9 - 1 Javad Boshges
T2 PAYAM HOMAYOO 9 - 2 Ata Mohammadi
T3 rasol mohades 4 - 9 MASOUD FARVAR
T4 sahar khanom 1 - 9 AMIN SHAHVALI
T5 payam mohades 0 - 9 Amir Rastkar
Sit-out : Hamidbagheri
4. Round : 08/12/2017 15:00
T1 PAYAM HOMAYOO 6 - 9 Javad Boshges
T2 shahin mojtah 9 - 7 MASOUD FARVAR
T3 rasol mohades 8 - 9 AMIN SHAHVALI
T4 sahar khanom 0 - 9 Ata Mohammadi
T5 Hamed Shive 1 - 9 Hamidbagheri
T6 Amir Rastkar 9 - 8 SIAMAK BARATI
T7 payam mohades 9 - 3 reza ashaqi
3. Round : 08/12/2017 13:00
T1 rasol mohades 7 - 9 PAYAM HOMAYOO
T2 Ata Mohammadi 1 - 9 Javad Boshges
T3 reza ashaqi 2 - 9 MASOUD FARVAR
T4 shahin mojtah 9 - 2 Hamidbagheri
T5 Amir Rastkar 2 - 9 AMIN SHAHVALI
T6 sahar khanom 9 - 6 SIAMAK BARATI
T7 payam mohades 9 - 0 Hamed Fadaei
T8 Hamed Shive 9 - 2 jalal zeynali
2. Round : 08/12/2017 12:00
T1 rasol mohades 9 - 6 shahin mojtah
T2 sahar khanom 6 - 9 PAYAM HOMAYOO
T3 Ata Mohammadi 9 - 7 MASOUD FARVAR
T4 Javad Boshges 9 - 0 Hamidbagheri
T5 Hamed Shive 5 - 9 Amir Rastkar
T6 payam mohades 7 - 9 SIAMAK BARATI
T7 reza ashaqi 9 - 8 Hamed Fadaei
T8 jalal zeynali 3 - 9 AMIN SHAHVALI
1. Round :
T1 rasol mohades 9 - 6 payam mohades
T2 PAYAM HOMAYOO 9 - 8 AMIN SHAHVALI
T3 reza ashaqi 1 - 9 Javad Boshges
T4 sahar khanom 9 - 5 Amir Rastkar
T5 SIAMAK BARATI 4 - 9 Ata Mohammadi
T6 jalal zeynali 5 - 9 shahin mojtah
T7 Hamed Shive 0 - 9 MASOUD FARVAR
T8 Hamed Fadaei 6 - 9 Hamidbagheri

Share