Kermanshah 92 -

# Name W L RB B AV
1. Erfan Taheri 5 1 0 0 25
2. Masoud Sarabi 5 1 0 0 19
3. majid bakyar 5 1 0 0 13
4. hazhir atari 4 1 0 1 15
5. kaveh karimi 3 2 0 1 10
6. Ali Zamani 2 2 0 1 -1
7. Bahram Karbasi 2 2 0 1 -5
8. Mohsen Rahimi 2 2 0 0 7
9. Alireza Solgi 2 2 0 0 -2
10. Amin naderi 2 2 0 0 -3
11. Peiman Entezari 1 2 0 1 -4
12. Soheil Kiani 1 2 0 0 1
13. Milad Ayyazi 1 2 0 0 -1
14. Behrouz Kahrizy 1 2 0 0 -8
15. Amir Golegolab 1 2 0 0 -9
16. Asghar Salimi 1 2 0 0 -15
17. Houman Khatami 0 2 0 0 -4
18. Sadr Ghazanfari 0 2 0 0 -5
19. Babak Moradi 0 2 0 0 -8
20. Ghasem Fallahi 0 2 0 0 -11
21. Arash Heidari 0 2 0 0 -14
Countries / √úlkeler
Iran Iran 20
Turkey Turkey 1
7. Round : 13/04/2018 17:00
T1 Erfan Taheri 0 - 0 Masoud Sarabi
T2 majid bakyar 0 - 0 hazhir atari
6. Round : 13/04/2018 16:00
T1 majid bakyar 7 - 9 Erfan Taheri
T2 Masoud Sarabi 9 - 5 kaveh karimi
Sit-out : hazhir atari
5. Round : 13/04/2018 14:00
T1 majid bakyar 9 - 7 Masoud Sarabi
T2 Erfan Taheri 9 - 4 Ali Zamani
T3 hazhir atari 9 - 5 Bahram Karbas
Sit-out : kaveh karimi
4. Round : 13/04/2018 13:00
T1 majid bakyar 9 - 8 Ali Zamani
T2 Amin naderi 5 - 9 kaveh karimi
T3 Peiman Enteza 7 - 9 Masoud Sarabi
T4 Erfan Taheri 9 - 2 Alireza Solgi
T5 hazhir atari 9 - 6 Mohsen Rahimi
Sit-out : Bahram Karbasi
3. Round : 13/04/2018 12:00
T1 Alireza Solgi 6 - 9 Ali Zamani
T2 majid bakyar 9 - 5 Peiman Enteza
T3 Bahram Karbas 1 - 9 Masoud Sarabi
T4 Soheil Kiani 3 - 9 kaveh karimi
T5 Milad Ayyazi 7 - 9 Amin naderi
T6 hazhir atari 9 - 2 Asghar Salimi
T7 Erfan Taheri 9 - 1 Behrouz Kahri
T8 Amir Golegola 0 - 9 Mohsen Rahimi
2. Round : 13/04/2018 10:00
T1 Bahram Karbas 9 - 5 kaveh karimi
T2 Peiman Enteza 9 - 7 Soheil Kiani
T3 Milad Ayyazi 4 - 9 Alireza Solgi
T4 hazhir atari 4 - 9 Masoud Sarabi
T5 majid bakyar 9 - 7 Mohsen Rahimi
T6 Asghar Salimi 9 - 8 Houman Khatam
T7 Erfan Taheri 9 - 0 Ghasem Fallah
T8 Arash Heidari 3 - 9 Behrouz Kahri
T9 Amin naderi 9 - 7 Babak Moradi
T10 Sadr Ghazanfa 6 - 9 Amir Golegola
Sit-out : Ali Zamani
1. Round :
T1 Alireza Solgi 9 - 6 Amir Golegola
T2 majid bakyar 9 - 3 Babak Moradi
T3 Soheil Kiani 9 - 0 Asghar Salimi
T4 Arash Heidari 1 - 9 kaveh karimi
T5 Sadr Ghazanfa 7 - 9 Ali Zamani
T6 Amin naderi 6 - 9 Bahram Karbas
T7 Erfan Taheri 3 - 9 hazhir atari
T8 Mohsen Rahimi 9 - 6 Houman Khatam
T9 Ghasem Fallah 7 - 9 Masoud Sarabi
T10 Milad Ayyazi 9 - 3 Behrouz Kahri
Sit-out : Peiman Entezari

Share