39th tehran -

# Name W L RB B AV
1. Kian Ghods 6 1 0 0 23
2. Aidin Mehtar 4 2 0 1 16
3. Ali Nazeri 3 2 0 1 5
4. PARVIZ ROKH 3 2 0 1 4
5. Mohamadreza Moienf 3 2 0 0 5
6. Masoud Aghdam 2 2 0 0 19
7. Amir Mousavi jalal 2 2 0 0 3
8. saeed atari 1 2 0 0 -3
9. Saeed Diani 1 2 0 0 -10
10. Amirhosin Rahmani 1 2 0 0 -15
11. Hamid Salahshour 1 2 0 0 -17
12. Jalil Khalili 0 2 0 0 -10
13. Saeed Bahador neja 0 2 0 0 -10
14. Shamim 0 2 0 0 -10
Countries / √úlkeler
Iran Iran 14
7. Round : 13/12/2013 18:00
T0 Kian Ghods 9 - 6 Aidin Mehtar
6. Round : 13/12/2013 17:00
T0 Kian Ghods 9 - 4 Ali Nazeri
T0 Aidin Mehtar 9 - 6 PARVIZ ROKH
5. Round : 13/12/2013 16:00
T0 Kian Ghods 9 - 6 Aidin Mehtar
T0 Mohamadreza M 7 - 9 PARVIZ ROKH
Sit-out : Ali Nazeri
4. Round : 13/12/2013 14:00
T0 Mohamadreza M 9 - 5 Amir Mousavi
T0 Masoud Aghdam 5 - 9 Ali Nazeri
T0 Kian Ghods 9 - 6 PARVIZ ROKH
Sit-out : Aidin Mehtar
3. Round : 13/12/2013 13:00
T0 Mohamadreza M 4 - 9 Aidin Mehtar
T0 Amirhosin Rah 3 - 14 Kian Ghods
T0 Hamid Salahsh 3 - 18 Masoud Aghdam
T0 Saeed Diani 5 - 9 Amir Mousavi
T0 saeed atari 0 - 9 Ali Nazeri
Sit-out : PARVIZ ROKH
2. Round : 13/12/2013 12:00
T0 Aidin Mehtar 9 - 2 Hamid Salahsh
T0 Mohamadreza M 9 - 4 Ali Nazeri
T0 saeed atari 6 - 9 PARVIZ ROKH
T0 Kian Ghods 9 - 8 Saeed Bahador
T0 Amirhosin Rah 9 - 8 Masoud Aghdam
T0 Saeed Diani 9 - 8 Jalil Khalili
T0 Shamim 5 - 10 Amir Mousavi
1. Round :
T0 Saeed Bahador 0 - 9 Masoud Aghdam
T0 Amir Mousavi 7 - 9 Ali Nazeri
T0 Mohamadreza M 9 - 6 Kian Ghods
T0 Amirhosin Rah 4 - 9 Hamid Salahsh
T0 Saeed Diani 2 - 9 Aidin Mehtar
T0 Shamim 4 - 9 PARVIZ ROKH
T0 saeed atari 9 - 0 Jalil Khalili

Share


Flag Counter