40th tehran bg club -

# Name W L RB B AV
1. Hamid Salahshour 6 1 0 1 35
2. Amir Mousavi jalal 6 2 0 0 1
3. PARVIZ ROKH 4 2 0 1 12
4. Sara Noroozi 4 2 0 1 6
5. k.Tofangdar 3 2 0 1 6
6. Jalil Khalili 3 2 0 0 10
7. Kian Ghods 3 2 0 0 5
8. Jahangir jahanarai 2 2 0 0 1
9. mahan mahani 2 2 0 0 1
10. Shahrooz Zareie 2 2 0 0 -2
11. Amirhosin Rahmani 2 2 0 0 -6
12. Bahram Sepanta 1 2 0 0 -1
13. Mohamadreza Moienf 1 2 0 0 -1
14. Aidin Mehtar 1 2 0 0 -4
15. Ali Abdoulpour 1 2 0 0 -7
16. Kamyar Naziri 0 2 0 1 -11
17. s mahmoudi 0 2 0 0 -7
18. B. Mahoori 0 2 0 0 -9
19. Mehdi Hosni 0 2 0 0 -9
20. Ali Nazeri 0 2 0 0 -10
21. Soheil kazem zade 0 2 0 0 -10
Countries / √úlkeler
Iran Iran 21
8. Round : 03/01/2014 20:00
T0 Amir Mousavi 3 - 11 Hamid Salahsh
7. Round : 03/01/2014 19:00
T0 Amir Mousavi 9 - 7 Sara Noroozi
T0 PARVIZ ROKH 3 - 9 Hamid Salahsh
6. Round : 03/01/2014 18:00
T0 k.Tofangdar 4 - 9 Amir Mousavi
T0 Sara Noroozi 3 - 9 Hamid Salahsh
Sit-out : PARVIZ ROKH
5. Round : 03/01/2014 16:00
T0 k.Tofangdar 5 - 9 Sara Noroozi
T0 Kian Ghods 4 - 9 PARVIZ ROKH
T0 Amir Mousavi 9 - 8 Jalil Khalili
Sit-out : Hamid Salahshour
4. Round : 03/01/2014 15:00
T0 k.Tofangdar 9 - 6 Hamid Salahsh
T0 PARVIZ ROKH 9 - 2 Shahrooz Zar
T0 Amirhosin Rah 1 - 9 Kian Ghods
T0 Jahangir jaha 6 - 9 Jalil Khalili
T0 mahan mahani 6 - 9 Amir Mousavi
Sit-out : Sara Noroozi
3. Round : 03/01/2014 13:00
T0 Sara Noroozi 9 - 6 PARVIZ ROKH
T0 Shahrooz Zar 0 - 9 Hamid Salahsh
T0 Jahangir jaha 3 - 9 k.Tofangdar
T0 mahan mahani 9 - 7 Mohamadreza M
T0 Ali Abdoulpou 3 - 9 Jalil Khalili
T0 Kian Ghods 9 - 5 Kamyar Naziri
T0 Aidin Mehtar 6 - 9 Amirhosin Rah
T0 Bahram Sepant 6 - 9 Amir Mousavi
2. Round : 03/01/2014 11:00
T0 Sara Noroozi 7 - 3 Mohamadreza M
T0 Amir Mousavi 0 - 7 PARVIZ ROKH
T0 Aidin Mehtar 0 - 7 Shahrooz Zar
T0 Kamyar Naziri 0 - 7 Hamid Salahsh
T0 Jahangir jaha 7 - 2 Amirhosin Rah
T0 Soheil kazem 3 - 7 Jalil Khalili
T0 s mahmoudi 2 - 7 Bahram Sepant
T0 Ali Abdoulpou 7 - 3 B. Mahoori
T0 mahan mahani 7 - 3 Ali Nazeri
T0 Mehdi Hosni 2 - 7 Kian Ghods
Sit-out : k.Tofangdar
1. Round :
T0 Soheil kazem 1 - 7 k.Tofangdar
T0 s mahmoudi 5 - 7 Amir Mousavi
T0 B. Mahoori 2 - 7 Jahangir jaha
T0 Aidin Mehtar 7 - 1 Ali Nazeri
T0 Ali Abdoulpou 2 - 7 Mohamadreza M
T0 mahan mahani 5 - 7 Hamid Salahsh
T0 Bahram Sepant 4 - 7 Sara Noroozi
T0 Mehdi Hosni 3 - 7 Amirhosin Rah
T0 Jalil Khalili 5 - 7 PARVIZ ROKH
T0 Kian Ghods 0 - 7 Shahrooz Zar
Sit-out : Kamyar Naziri

Share


Flag Counter