41th tehran bg club -

# Name W L RB B AV
1. Ali Nazeri 6 0 0 1 29
2. Bahram Sepanta 4 2 0 1 3
3. Kian Ghods 4 2 0 0 2
4. k.Tofangdar 3 2 0 0 8
5. Amir Mousavi jalal 2 2 0 0 6
6. Kamyar Naziri 2 2 0 0 -1
7. Masoud Aghdam 2 2 0 0 -1
8. PARVIZ ROKH 2 2 0 0 -3
9. saeed atari 1 2 0 0 -5
10. Reza Rezakhani 0 2 0 0 -5
11. Shahin Davari 0 2 0 0 -5
12. Moein Zaeimzade 0 2 0 0 -7
13. Saeed Bahador neja 0 2 0 0 -9
14. Aidin Mehtar 0 2 0 0 -12
Countries / √úlkeler
Iran Iran 14
7. Round : 24/01/2014 22:00
T0 Ali Nazeri 11 - 7 Bahram Sepant
6. Round : 24/01/2014 19:00
T0 Kian Ghods 5 - 11 Bahram Sepant
Sit-out : Ali Nazeri
5. Round : 24/01/2014 18:00
T0 Kian Ghods 11 - 0 Bahram Sepant
T0 k.Tofangdar 10 - 11 Ali Nazeri
4. Round : 24/01/2014 15:00
T0 Kamyar Naziri 10 - 11 Bahram Sepant
T0 Kian Ghods 11 - 10 Amir Mousavi
T0 k.Tofangdar 11 - 9 PARVIZ ROKH
T0 Masoud Aghdam 5 - 11 Ali Nazeri
3. Round : 24/01/2014 14:00
T0 k.Tofangdar 9 - 2 Kamyar Naziri
T0 Kian Ghods 2 - 9 Ali Nazeri
T0 saeed atari 4 - 9 Amir Mousavi
T0 Masoud Aghdam 7 - 9 PARVIZ ROKH
Sit-out : Bahram Sepanta
2. Round : 24/01/2014 12:00
T0 Reza Rezakhan 5 - 9 PARVIZ ROKH
T0 Moein Zaeimza 4 - 9 Bahram Sepant
T0 Masoud Aghdam 9 - 8 saeed atari
T0 Ali Nazeri 9 - 5 Shahin Davari
T0 Saeed Bahador 6 - 9 Kamyar Naziri
T0 k.Tofangdar 8 - 9 Kian Ghods
T0 Amir Mousavi 9 - 3 Aidin Mehtar
1. Round : 11:00
T0 Ali Nazeri 9 - 2 PARVIZ ROKH
T0 Kian Ghods 9 - 7 Moein Zaeimza
T0 saeed atari 9 - 8 Reza Rezakhan
T0 k.Tofangdar 9 - 8 Shahin Davari
T0 Masoud Aghdam 9 - 3 Saeed Bahador
T0 Kamyar Naziri 9 - 5 Amir Mousavi
T0 Aidin Mehtar 3 - 9 Bahram Sepant

Share


Flag Counter