# Name L W B
1. Sergey Petukhov 2 9 1
2. Alexey Askurava 3 8 1
3. Sergey Alenin 3 6 1
4. Alexander Khandin 3 4 1
5. Timur Bulekbaev 3 4 1
6. Vitaly Pereyaslavsky 3 4 0
7. OLEG KOPYEV 3 4 0
8. Olga Komarova 3 3 0
9. Robert Sadgyan 3 3 0
10. Andrey Polochkin 3 3 0
11. Mger Dzhigaryan 3 2 0
12. Valery Davidov 3 2 0
13. Mikayel Vardanyan 3 2 0
14. Sergey Chertkov 3 2 0
15. Alex Arsagov 3 1 0
16. Sergey EROKHIN 3 1 0
17. Olga Ivanova 3 1 0
18. Sergey Telegin 3 0 0
19. Orik Vagdagulyan 3 0 0
20. Yaroslav Gusev 3 0 0