# Name L W B
1. Sergey Telegin 2 7 1
2. Sergey EROKHIN 3 6 1
3. Sergey Chertkov 3 5 1
4. Olga Ivanova 3 4 0
5. Eldar Gyul 3 3 1
6. Robert Sadgyan 3 2 1
7. Sergey Petukhov 3 2 1
8. Yaroslav Gusev 3 2 0
9. Alexander Khandin 3 2 0
10. Sergey Alenin 3 1 0
11. Alexey Askurava 3 1 0
12. Lasha Iashvili 3 0 0