# Name L W B
1. Robert Sadgyan 2 7 1
2. Mikayel Vardanyan 2 7 1
3. Sergey Chertkov 3 6 1
4. Sergey Alenin 3 5 0
5. Alexander Khandin 3 4 1
6. Sergey Petukhov 3 4 0
7. Mger Dzhagaryan 3 4 0
8. Sergey EROKHIN 3 4 0
9. Yaroslav Gusev 3 3 0
10. Alexey Askurava 3 3 0
11. Timur Bulekbaev 3 2 0
12. Gradnikov Ruben 3 2 0
13. Sergey Talash 3 2 0
14. IGOR ROMASHOV 3 1 1
15. Sergey Telegin 3 1 0
16. Sergey Vartanyants 3 0 1
17. Iashvili Lasha 3 0 1
18. Olga Komarova 3 0 0
19. Safaryan Vage 3 0 0