# Name L W B
1. Nail Arzukhanov 2 9 0
2. Ruben Bagdasaryan 3 7 1
3. Timur Azizov 3 6 1
4. Eldar Gyul 3 5 0
5. Alexey Askurava 3 5 0
6. Mger Dzhagaryan 3 4 1
7. Sergey EROKHIN 3 4 0
8. Robert Sadgyan 3 3 1
9. Alexander Khandin 3 3 0
10. Sergey Chertkov 3 3 0
11. Yaroslav Gusev 3 2 1
12. Lasha Iashvili 3 2 1
13. Alex Arsagov 3 2 0
14. Olga Ivanova 3 2 0
15. Sergey Alenin 3 2 0
16. Sergey Talash 3 1 0
17. SERGEY PETUKHOV 3 1 0
18. Mikayel Vardanyan 3 1 0
19. Mikhail Astakhov 3 0 1
20. Ella Arzukhanova 3 0 0
21. Ruben Gradnikov 3 0 0