tablet casper hassas zar
# Name L W B
1. BORA YURDUN 1 6 1
2. Beşiktaş CESUR KAYA 2 5 1
3. Marmaris SÜLEYMAN GÖNDER 2 4 0
4. Marmaris AHMET BUDAK 2 4 0
5. Marmaris SERDAR POSTOĞLU 2 2 1
6. İzmir ÖZER TURACI 2 2 0
7. Marmaris MURAT YILMAZ 2 2 0
8. Marmaris FERHAT DÜZTAŞLIK 2 1 1
9. LEVENT POSTOĞLU 2 1 0
10. Marmaris CANSAR CANSARAN 2 1 0
11. Marmaris SÜLEYMAN ACUN 2 1 0
12. Marmaris RIFAT CANDAN 2 0 0
13. Marmaris VAHAP CAN SARI 2 0 0
14. Marmaris FATMA ÇAKIR 2 0 0
15. Bursa Modern MUSTAFA ÇAKIR 2 0 0
T1 CESUR KAYA 0 - 9 BORA YURDUN