# Name L W B
1. ehsan sahami 1 6 2
2. Amirhosein Motarjemi 2 5 2
3. Farshid Tofangdar 2 4 1
4. mahmoud keshtkar 2 2 1
5. nima fathali zade 2 2 1
6. Saman Ghahramani 2 2 0
7. saman kabiriyan 2 2 0
8. Ghorbanali Ghiasi 2 2 0
9. parsa shayeste 2 2 0
10. Es hagh hajizadeh 2 1 0
11. JAMAL NASERI 2 1 0
12. saeed jokar 2 0 0
13. mohsen mousavimoghadam 2 0 0
14. sasan kabirian 2 0 0
15. Parham Amiri 2 0 0