# Name L W B
1. Gilgammon NARIMAN REZAPOUR 1 6 1
2. Gilgammon Amir Hassannia 2 5 1
3. Gilgammon Afraz Ashhadi 2 3 1
4. Gilgammon reza moradi 2 3 0
5. Gilgammon FARHANG SHAHID ARA 2 3 0
6. Gilgammon mohamad akhlaghi 2 1 0
7. ROOHOLLAH AMIRI ANDY 2 1 0
8. Gilgammon Ashkan Fakhrzak 2 1 0
9. Gilgammon XG 2 0 0
10. Gilgammon ALI YOUSEFI 2 0 0
11. Gilgammon Soroush Asadi 2 0 0
12. Gilgammon Navid rezapour 2 0 0