# Name L W B
1. Keyvan Shahpanah 0 7 1
2. JALIL KHALILI 2 6 0
3. Ardalan Biglari 2 3 1
4. Ali Bagheri 2 3 0
5. Nima Shahsavar 2 3 0
6. Kaveh Farahani 2 2 0
7. OMID IRAN 2 1 1
8. Saeed Alvandi 2 1 1
9. Ali Abdolpour 2 1 0
10. Alireza Tabatabaei 2 1 0
11. Mehdi Moghadam 2 1 0
12. Mehdi Khorampour 2 1 0
13. Saeed Shajari 2 1 0
14. Amir Mojtabavi 2 1 0
15. Ebrahim Kord 2 0 0
16. Yazdan Amirimanesh 2 0 0
17. Ehsan Raeesi 2 0 0

Flag Counter