# Name L W B
1. Kim Nordberg 2 8 0
2. DAGFINN SNARHEIM 2 8 0
3. Anders Skjelde 2 8 0
4. Hall Skåra 3 6 1
5. Thorleif Reisvold 3 6 0
6. Kristian Thulin 3 5 0
7. Serif Jugo 3 5 0
8. Yaghoub Ghabeli 3 4 1
9. Bjørnar Bugge 3 4 0
10. Ilijas Slezovic 3 4 0
11. Leif Bekkeli 3 3 1
12. Merzuk Jugo 3 3 0
13. Torkel Haugødegård 3 3 0
14. Helge Iversen 3 3 0
15. Rune Færstad 3 3 0
16. Espen Fredriksen 3 2 1
17. Eirik Magne Johansen 3 2 1
18. Constantin Amanaloaie (245 3 2 0
19. Karl Frogner 3 2 0
20. Terje Malm 3 2 0
21. Zoran Krogstad 3 2 0
22. Christine Schilling 3 1 0
23. Emil Green 3 1 0
24. Håkon Tannæs 3 1 0
25. Knut Svendsen 3 1 0
26. Sondre Rike 3 1 0
27. Beate Siglen 3 0 1
28. Mikkel Alm 3 0 1
29. Bente Moe Sørdahl 3 0 0
30. Hans Liby 3 0 0
31. Stig Frode Sørdahl 3 0 0