# Name L W B
1. arezoo Mohamadi 1 7 1
2. AIDIN MEHTAR 2 2 7 0
3. Bahramgoor Saeed Mousavi 2 6 0
4. roshanak moslemi 2 5 1
5. Reza Rajabi 2 4 1
6. Hamid Sharafi 2 4 0
7. REZA BARMAYEHVAR 2 3 1
8. Ali Abdolpour 2 3 0
9. Aref Darvish 2 3 0
10. POOYA MANSOORI 2 3 0
11. Saeed Safari 2 3 0
12. Bahram Sepanta 2 2 0
13. Ehsan Jarah 2 2 0
14. Hamed Shahreza 2 2 0
15. Mohamad.H Ebrahimi 2 2 0
16. parvin shahsavar 2 2 0
17. Vahid Aghasizadeh 2 1 1
18. Amir Mojtabavi 2 1 0
19. BAHMAN VAHID 2 1 0
20. Giti Omidi 2 1 0
21. MAJID GHIASI 2 1 0
22. MASOUD AGHDAM 2 1 0
23. Mehdi Khorampour 2 1 0
24. Omid Mansouri 2 1 0
25. Sara Noroozi 2 1 0
26. Alireza Tabatabaei 2 0 0
27. Babak Naji 2 0 0
28. Masih Sharafi 2 0 0
29. OMID IRAN 2 0 0
30. Radvin Tabatabaii 2 0 0
31. Saeed Alvandi 2 0 0
32. saeed jafar abadi 2 0 0
33. SAEED VAHID 2 0 0
34. SHAHROOZ ZAREI 2 0 0