# Name L W B
1. mehdi bandari 0 6 0
2. hosein asdollahi 2 3 1
3. Parham Amiri 2 3 0
4. nilofar diyanat 2 2 1
5. mehdi rokh 2 2 0
6. Samad tavakoli 2 1 0
7. shahram norozi 2 1 0
8. saeed jokar 2 0 0
9. ahmad shojaee 2 0 0
10. Mojtaba zayani 2 0 0