# Name L W B
1. saman kabiriyan 0 1 0
2. hamidreza rajabpour 0 1 0
3. hojat tarakom 0 1 0
4. sasan kabirian 1 0 0
5. farzad farjam 1 0 0
6. Ebi rajabpour 1 0 0