# Name L W B
1. Farshad Safaei 2 7 1
2. Bahram Karbasi 2 7 1
3. Masoud Sarabi 2 7 1
4. Amir Golegolab 3 6 0
5. Hamed Darestani 3 5 0
6. Soheil Kiani 3 4 0
7. kaveh karimi 3 4 0
8. ehsan eghbali 3 4 0
9. Amin naderi 3 3 0
10. Alireza Solgi 3 3 0
11. Payam Farajollahi 3 3 0
12. kamran sarvi 3 3 0
13. Ali Khateri 3 2 0
14. Farzan Bahram 3 2 0
15. Mohammad Naderi 3 2 0
16. majid bakyar 3 2 0
17. Masoud Heidary 3 1 1
18. Houman Khatami 3 1 0
19. Hesam Sarvi 3 1 0
20. Akbar Salimi 3 1 0
21. Arman Rostami 3 1 0
22. Yahya Almasi 3 0 0
23. Behrouz Soltan abadi 3 0 0
24. Behrouz Kahrizy 3 0 0
T1 Masoud Sarabi 9 - 2 Bahram Karbasi
Sit-out : Farshad Safaei