# Name L W B
1. Gilgammon FARHANG SHAHID ARA 1 6 1
2. Gilgammon Milad Jafari 2 6 0
3. Gilgammon Houman Mohamadi 2 4 0
4. Gilgammon javid khoshnazar 2 3 1
5. Gilgammon Navid rezapour 2 3 0
6. Gilgammon Soroush Asadi 2 2 1
7. Gilgammon javad jabarzadeh 2 2 1
8. Gilgammon Nariman Rezapour 2 2 0
9. Gilgammon hossein moghaddam 2 1 1
10. Gilgammon mehrdad a.mohammadi 2 1 0
11. Gilgammon jaber khalili 2 1 0
12. Reza Moradi 2 1 0
13. Gilgammon Reza Ranjbar 2 1 0
14. Gilgammon Amir atri 2 0 0
15. Gilgammon Ali Yousefi 2 0 0
16. Gilgammon Ashkan Fakhr Zakeri 2 0 0
17. Gilgammon Afraz Ashhadi 2 0 1