FT Backgammon Tournament System

شانزدهمين دوره مسابقات تخت نرد خانه تخت نرد تهران -

# Name L W B
1. Amir Talaei 0 6 1
2. Arezou Mohammadi 2 4 1
3. Lili Esmaeili 2 4 0
4. Omid Mansouri 2 3 0
5. Sara Norouzi 2 3 0
6. Mohsen Khorsand 2 2 0
7. Omid Iran 2 2 0
8. Maryam Fahimi 2 2 0
9. Ashkan eisaei 2 1 0
10. parvin shahsavar 2 1 0
11. Hamed Naderi 2 1 0
12. Sina ghezelsofla 2 1 0
13. Sarang Sayyahi 2 0 0
14. Alireza mofid 2 0 0
15. Alireza Sane 2 0 0
16. Havry azizi 2 0 0
Show All Players
Countries
Iran Iran 16
Teams Win %
7. Round : 29/09/2018 22:00
T1 Arezou Moham 0 - 1 Amir Talaei
6. Round : 28/09/2018 18:00
T1 Amir Talaei 1 - 0 Lili Esmaeil
Sit-out : Arezou Mohammadi
5. Round : 28/09/2018 17:00
T1 Lili Esmaeil 1 - 0 Omid Mansour
T2 Arezou Moham 1 - 0 Sara Norouzi
Sit-out : Amir Talaei
4. Round : 28/09/2018 15:00
T1 Arezou Moham 0 - 1 Amir Talaei
T2 Lili Esmaeil 1 - 0 Maryam Fahim
T3 Sara Norouzi 1 - 0 Mohsen Khors
T4 Omid Mansour 1 - 0 Omid Iran
3. Round : 28/09/2018 14:00
T1 Amir Talaei 9 - 0 Sara Norouzi
T2 Arezou Moham 9 - 0 Omid Iran
T3 Sina ghezels 0 - 9 Omid Mansour
T4 parvin shahs 0 - 1 Maryam Fahim
T5 Mohsen Khors 9 - 0 Hamed Naderi
T6 Ashkan eisae 0 - 1 Lili Esmaeil
2. Round : 28/09/2018 13:00
T1 Ashkan eisae 0 - 9 Sara Norouzi
T2 Arezou Moham 9 - 0 Mohsen Khors
T3 Amir Talaei 9 - 0 Maryam Fahim
T4 Sina ghezels 0 - 9 Omid Iran
T5 Sarang Sayya 0 - 1 Lili Esmaeil
T6 Havry azizi 0 - 9 Hamed Naderi
T7 Alireza Sane 0 - 9 Omid Mansour
T8 Alireza mofi 0 - 9 parvin shahs
1. Round :
T1 Sara Norouzi 9 - 0 Omid Mansour
T2 Alireza Sane 0 - 9 Ashkan eisae
T3 Arezou Moham 9 - 0 Alireza mofi
T4 parvin shahs 0 - 9 Omid Iran
T5 Havry azizi 0 - 9 Mohsen Khors
T6 Amir Talaei 9 - 0 Lili Esmaeil
T7 Sarang Sayya 0 - 9 Sina ghezels
T8 Maryam Fahim 9 - 0 Hamed NaderiFlag Counter
Play Backgammon