FT Backgammon Tournament System

ABgK uke 41 -

# Name L W B
1. Sleiman Arida (3690) 0 5 0
2. Emmanouil Vogiatzis (3694 1 4 0
3. Susanne Irgens Ommundsen 2 3 0
4. Munib Dizdarevic (3696) 2 3 0
5. Kostas Kokogias (3730) 2 2 0
6. Maria Potouroglou (3794) 2 1 1
7. Agan Dizdarevic (3691) 2 1 0
8. Stan Reed (3738) 2 1 0
9. Tofigh Farabi (3758) 2 1 0
10. Kjell Arne Borge (365) 2 0 0
11. Georgia Anastasopoulou (3 2 0 0
12. Marta Maria Jorkjenn (374 2 0 0
Show All Players
Countries
Norway Norway 12
Associations
Others Others 12
Teams Win %
6. Round : 09/10/2018 00:00
T1 Emmanouil Vo 0 - 0 Sleiman Arid
5. Round : 09/10/2018 00:00
T1 Sleiman Arid 5 - 2 Susanne Irge
T2 Munib Dizdar 3 - 5 Emmanouil Vo
4. Round : 09/10/2018 22:00
T1 Kostas Kokog 4 - 5 Emmanouil Vo
T2 Munib Dizdar 0 - 5 Sleiman Arid
T3 Maria Potour 0 - 5 Susanne Irge
3. Round : 09/10/2018 21:00
T1 Munib Dizdar 5 - 4 Kostas Kokog
T2 Agan Dizdare 3 - 5 Susanne Irge
T3 Tofigh Farab 0 - 5 Sleiman Arid
T4 Stan Reed (3 3 - 5 Emmanouil Vo
Sit-out : Maria Potouroglou (3794)
2. Round : 09/10/2018 20:00
T1 Kostas Kokog 5 - 3 Susanne Irge
T2 Stan Reed (3 5 - 1 Kjell Arne B
T3 Tofigh Farab 5 - 3 Maria Potour
T4 Emmanouil Vo 3 - 5 Sleiman Arid
T5 Marta Maria 3 - 5 Munib Dizdar
T6 Agan Dizdare 5 - 0 Georgia Anas
1. Round :
T1 Munib Dizdar 5 - 4 Kjell Arne B
T2 Marta Maria 0 - 5 Emmanouil Vo
T3 Tofigh Farab 4 - 5 Susanne Irge
T4 Maria Potour 5 - 4 Georgia Anas
T5 Stan Reed (3 4 - 5 Kostas Kokog
T6 Agan Dizdare 4 - 5 Sleiman AridFlag Counter
Play Backgammon