# Name L W B
1. Tor Sævig 0 4 0
2. Yvonne P 2649 0 4 1
3. Hannu Lyyjynen (849) 1 2 1
4. Olav Otterlei 2 2 0
5. Tor Magne Undeland 2 2 0
6. Bjørn Tore Jacobsen 2 1 1
7. Egon (ny) 2 1 0
8. Kim Nordberg 2 1 0
9. Tor Vidal 2 0 1
10. Cathrine Fosse (3018) 2 0 0
11. Ismail Saberi (2253) 2 0 0
T1 Hannu Lyyjynen (84 0 - 0 Tor Sævig
Sit-out : Yvonne P 2649