FT Backgammon Tournament System

ABgK 20/11-18 -

# Name L W B
1. Kostas Kokogias (3730) 1 3 2
2. Tofigh Farabi (3758) 1 3 2
3. Sleiman Arida (3690) 2 3 1
4. Agan Dizdarevic (3691) 2 2 0
5. Stan Reed (3738) 2 1 1
6. Marta Maria Jorkjenn (374 2 0 0
7. Munib Dizdarevic (3696) 2 0 0
Show All Players
Countries
Norway Norway 7
Teams Win %
7. Round : 21/11/2018 01:00
T1 Tofigh Farab 0 - 0 Kostas Kokog
6. Round : 20/11/2018 00:00
T1 Tofigh Farab 5 - 4 Sleiman Arid
Sit-out : Kostas Kokogias (3730)
5. Round : 20/11/2018 00:00
T1 Kostas Kokog 0 - 5 Sleiman Arid
Sit-out : Tofigh Farabi (3758)
4. Round : 20/11/2018 23:00
T1 Stan Reed (3 3 - 5 Kostas Kokog
T2 Tofigh Farab 5 - 3 Agan Dizdare
Sit-out : Sleiman Arida (3690)
3. Round : 20/11/2018 22:00
T1 Kostas Kokog 5 - 3 Agan Dizdare
T2 Stan Reed (3 4 - 5 Sleiman Arid
Sit-out : Tofigh Farabi (3758)
2. Round : 20/11/2018 21:00
T1 Agan Dizdare 5 - 0 Sleiman Arid
T2 Stan Reed (3 5 - 1 Marta Maria
T3 Tofigh Farab 5 - 3 Munib Dizdar
Sit-out : Kostas Kokogias (3730)
1. Round :
T1 Tofigh Farab 2 - 5 Sleiman Arid
T2 Kostas Kokog 5 - 0 Munib Dizdar
T3 Agan Dizdare 5 - 2 Marta Maria
Sit-out : Stan Reed (3738)Flag Counter
Play Backgammon