# Name L W B
1. Afraz Ashhadi 0 0 0
2. FARHANG SHAHID ARA 0 0 0
3. Keyvan Zahab 0 0 0
4. kourosh mahdi zadeh 0 0 0
5. Narges Mazraei 0 0 0
6. Soroush Asadi 0 0 0
T1 0 - 0