# Name L W B
1. Aidin Mehtar 2 10 1
2. Omid Mansouri 3 8 2
3. Saied sohrabi 4 7 2
4. arezoo Mohamadi 4 7 0
5. Sara Norouzi 4 6 1
6. Fereydoon Ahmadvand 4 6 0
7. Farahnaz ronaghi 4 5 1
8. Mahmod Khosravi 4 5 0
9. Maryam Fahimi 4 5 0
10. Amir Mojtabavi 4 4 0
11. Ehsan nejati 4 4 0
12. Mohsen Hakkak 4 4 0
13. Amir Eshraghi 4 3 0
14. Bahram Sepanta 4 3 0
15. Hamed Naderi 4 3 0
16. Mehdi akbari 4 3 0
17. Bahram gor 4 2 0
18. Lili Esmaeili 4 2 0
19. Nima Shahsavar 4 2 0
20. Hamid akbari 4 1 0
21. Kaveh Farahani 4 1 0
22. Nima Ardalan 4 1 0
23. roshanak moslemi 4 1 0
24. Mehdi Moghaddam 4 0 0
T1 Aidin Mehtar 1 - 0 Saied sohrabi
Sit-out : Omid Mansouri