# Name L W B
1. Kaveh Farahani 2 10 1
2. Hami Nikpour 4 8 1
3. Alireza mahzar 4 6 1
4. Farhad Nazari 4 6 0
5. sasan jahanbakhshi 4 5 0
6. Hamed Naderi 4 4 1
7. Siavash Mortazavi 4 4 0
8. Farshad kavousi 4 4 0
9. Mohammad hasan shoar 4 3 1
10. Amir Talaei 4 3 0
11. Ehsan nejati 4 3 0
12. Bahman Vahid 4 2 0
13. Saeid Alvandi 4 2 0
14. Saeid sohrabi 4 1 0
15. Amir heydari 4 1 0
16. Alireza Sane 4 0 0