# Name L W B
1. KAVEH FARAHANI 2 10 1
2. HAMI NIKPOUR 4 8 1
3. Alireza mahzar 4 6 1
4. Farhad Nazari 4 6 0
5. sasan jahanbakhshi 4 5 0
6. HAMED NADERI 4 4 1
7. SIAVASH MORTAZAVI 4 4 0
8. Farshad kavousi 4 4 0
9. MOHAMMAD HASAN SHOAR 4 3 1
10. AMIR TALAEI 4 3 0
11. EHSAN NEJATI 4 3 0
12. BAHMAN VAHID 4 2 0
13. Saeid Alvandi 4 2 0
14. Saeid sohrabi 4 1 0
15. Amir heydari 4 1 0
16. Alireza Sane 4 0 0