# Name L W B
1. Narges Mazraei 0 8 1
2. ROOHOLLAH AMIRIANDY 2 6 1
3. FARHANG SHAHID ARA 2 5 1
4. SEPIDEH GHANADI 2 4 0
5. Ghasem Zahedi 2 3 1
6. arezoo Mohamadi 2 3 0
7. Ali Bonvan 2 3 0
8. Hamid Bagheri 2 2 0
9. hosein enayatjo 2 2 0
10. navid karimi 2 2 0
11. Aidin Mehtar 2 1 0
12. Jalal Kazemi 2 1 0
13. sorena 2 1 0
14. Saeid Jafari 2 1 0
15. Dara Kazemi 2 0 0
16. Behrouz Kahrizi 2 0 0
17. Amir nikboresh 2 0 0
18. Ali Kamrava 2 0 0
19. MEHDI MOGHADDAM 2 0 0
20. ASHKAN YAHYAZADEH 2 0 0
21. Soroush Asadi 2 0 0
22. Farhad Darvishian 2 0 0