# Name L W B
1. ASHKAN YAHYAZADEH 0 7 0
2. Reza Shahabi 2 5 0
3. MEHDI MOGHADDAM 2 4 0
4. Soroush Asadi 2 4 0
5. HAMID BAGHERI 2 3 0
6. HAMED NADERI 2 2 1
7. JALIL KHALILI 2 2 0
8. Narges Mazraei 2 2 0
9. Pouria Saeidi 2 2 0
10. Pouya rahimi bashar 2 2 0
11. Aidin Mehtar 2 1 0
12. HUSSEIN KHUSHSEFAT 2 1 0
13. KAVEH FARAHANI 2 1 0
14. Mohammad Naderi 2 1 0
15. Pouria Mahouti 2 1 0
16. hosein enayatjo 2 0 0
17. MAHSA AMANZADE 2 0 0
18. Saeid Jafari 2 0 0
19. SEPIDE GHANNADI 2 0 0
20. Sorena Shavezipour 2 0 0