# Name L W B
1. Sergey EROKHIN 1 7 0
2. Alexander handin 2 6 0
3. Sergey Vartanyants 3 4 1
4. Timur Azizov 3 4 1
5. SERGEY PETURHOV 3 3 1
6. Robert Sadgyan 3 3 0
7. Alexey Askurava 3 3 0
8. Alex Arsagov 3 2 0
9. Sergey Chertkov 3 1 1
10. Yulia Gromenkova 3 1 1
11. Vitaly Pereyaslavsky 3 1 0
12. Olga Komarova 3 1 0
13. Andrey Polochkin 3 0 0

Flag Counter