# Name L W B
1. Alex Arsagov 2 6 0
2. Alexey Askurava 2 6 0
3. Sergey Chertkov 3 5 0
4. Sergey EROKHIN 3 4 1
5. Vitaly Pereyaslavsky 3 4 0
6. Yulia Gromenkova 3 3 0
7. Sergey Vartanyants 3 3 0
8. Sergey Telegin 3 2 1
9. Vahtang Milorava 3 2 0
10. Timur Bulekbaev 3 1 1
11. Andrey Polochkin 3 1 0
12. Olga Komarova 3 0 1
13. Alexander handin 3 0 1