# Name L W B
1. Sergey Chertkov 1 7 0
2. Bagrat Rapava 2 6 1
3. Sergey Petukhov 2 6 0
4. Sergey EROKHIN 3 5 0
5. Andrey Polochkin 3 5 0
6. Robert Sadgyan 3 5 0
7. Alexander Khandin 3 4 0
8. Valery Davidov 3 4 0
9. Sergey Alenin 3 3 1
10. Valery Narsiya 3 3 1
11. Alexey Askurava 3 3 0
12. Sergey Talash 3 3 0
13. Vitaly Pereyaslavsky 3 3 0
14. Sergey Vartanyants 3 2 0
15. NODAR GAGUA 3 2 0
16. OLEG KOPYEV 3 2 0
17. Timur Bulekbaev 3 1 1
18. Olga Komarova 3 1 0
19. Sergey Telegin 3 1 0
20. Alex Arsagov 3 1 0
21. Yulia Gromenkova 3 1 0
22. Artem Vasilyev 3 0 0
23. Olga Ivanova 3 0 0
24. Valery Rapava 3 0 0
T0 Sergey Chertkov 0 - 0 Sergey Petukhov
Sit-out : Bagrat Rapava