# Name L W B
1. Vitaly Pereyaslavsky 1 7 0
2. Sergey Chertkov 2 6 0
3. Yaroslav Gusev 2 5 1
4. OLEG KOPYEV 3 5 0
5. Sergey Petukhov 3 4 1
6. Alexander Khandin 3 4 0
7. Andrey Polochkin 3 4 0
8. Sergey EROKHIN 3 3 1
9. Robert Sadgyan 3 3 0
10. Victor Papuev 3 3 0
11. Timur Azizov 3 3 0
12. Sergey Alenin 3 2 0
13. Mikayel Vardanyan 3 2 0
14. Timur Bulekbaev 3 1 0
15. Yulia Gromenkova 3 1 0
16. Valery Rapava 3 1 0
17. Olga Komarova 3 1 0
18. Georgy Maksoev 3 1 0
19. Sergey Vartanyants 3 0 0
20. Alexey Askurava 3 0 0
T0 Vitaly Pereyaslavs 5 - 0 Sergey Petukhov
T0 OLEG KOPYEV 0 - 5 Sergey Chertkov
Sit-out : Yaroslav Gusev

Flag Counter