# Name L W B
1. Mashhad Backgammon Club Ghasem Zahedi 2 8 1
2. Iman Erfani 3 8 0
3. Mashhad Backgammon Club Hesam Razavi 3 7 0
4. Mashhad Backgammon Club MAJID NOURAEE 3 6 1
5. Mashhad Backgammon Club FARHAD DARVISHYAN 3 6 0
6. Mashhad Backgammon Club SHERMIN RAD RAHIMI 3 4 1
7. Mashhad Backgammon Club Navid Mirzaei 3 4 1
8. Mashhad Backgammon Club HEYDAR TAHERI 3 4 0
9. Mashhad Backgammon Club alireza dorrani 3 4 0
10. Mashhad Backgammon Club RAMIN SOGHATI 3 3 0
11. Mashhad Backgammon Club AHMED DEHYADEGARI 3 3 0
12. Mashhad Backgammon Club Babak Ahmadi 3 3 0
13. Mashhad Backgammon Club HOSEIN BAYATI 3 2 1
14. Mashhad Backgammon Club Ghasem Gharaei 3 2 0
15. Mashhad Backgammon Club Mehdi Dehghan 3 2 0
16. Mashhad Backgammon Club MEYSAM KARIMPOOR 3 2 0
17. Mashhad Backgammon Club ARASH GHASEMI 3 2 0
18. Mashhad Backgammon Club MEHRZAD KARIMPOUR 3 2 0
19. Mashhad Backgammon Club alireza ashrafi 3 1 1
20. Kourosh Karimpour 3 1 0
21. HAMED ZARE 3 1 0
22. Mashhad Backgammon Club SAEED JAMALI MASOOMI 3 1 0
23. Mashhad Backgammon Club PEIMAN RAHMANI 3 1 0
24. GHOBAD KERAMATI 3 0 0
25. Mashhad Backgammon Club ELMIRA ASHRAFI 3 0 0
26. Mashhad Backgammon Club IMAN BABAAHMADI 3 0 0