# Name L W B
1. Parham Amiri 0 8 0
2. mohsen mousavimoghadam 2 5 1
3. ASHKAN GHAMARI 2 4 1
4. shima ghiasi 2 4 0
5. Iran Hossein Mansouri 2 4 0
6. JAMAL NASERI 2 3 1
7. SOROOSH GHADIRI 2 3 0
8. Mojtaba zayani 2 3 0
9. behrouz tabesh 2 3 0
10. nima fathali zade 2 2 0
11. Iran Mehrdad Ahmadi 2 2 0
12. Ali Kadkhodaei 2 2 0
13. ehsan sahami 2 2 0
14. Farshid Tofangdar 2 2 0
15. Ali Soltani 2 1 0
16. nilofar diyanat 2 1 0
17. sasan kabirian 2 1 0
18. Amirhosein Motarjemi 2 1 0
19. Ghorbanali Ghiasi 2 1 0
20. houman soleimani 2 1 0
21. saman kabiriyan 2 1 0
22. Majid Ghasemi 2 0 0
23. Farshid Tabasinezhad 2 0 0
24. SAMAN GHAHRAMANI 2 0 0
25. Iran Hamid Sayyadi 2 0 0
26. Eisa Tabesh 2 0 0
27. Mohsen beygi 2 0 0
28. zohreh fathi 2 0 0