BG-FED Championship 2017-2018 DAY 10 (05-06 May. 2018) -

# Name W L RB B AV
1. PROUKAKIS Michalis 6 2 0 1 24
2. ATMATZIDIS Ioannis 6 2 0 1 21
3. DIKAROS Nikos 6 2 0 1 17
4. FILOS Dimitris 5 3 0 1 6
5. GYRTATOS Alexandro 5 3 0 0 12
6. CHIOTINIS Costas 5 3 0 0 8
7. ABRAS Tolis 4 3 0 0 12
8. KOKKINIS Polixroni 4 3 0 0 7
9. MANOLIOS Michalis 3 3 0 0 -1
10. MAKRIS Thanassis 3 3 0 0 -8
11. CHARAKLIAS Stefano 2 3 0 1 -3
12. AVDIS Giorgos 2 3 0 0 -1
13. SAKALIS Takis 2 3 0 0 -4
14. THANOPOULOS Pavlos 2 3 0 0 -15
15. LOUMIDIS Sotiris 1 3 0 1 -17
16. Tsiris Giorgos 1 3 0 0 -4
17. PROUNTZOS 1 3 0 0 -7
18. VATANIDIS Stathis 1 3 0 0 -9
19. PASIALIS Giannis 1 3 0 0 -10
20. MITRELIS Konstanti 0 3 0 0 -14
21. POLYDOROU Theodoro 0 3 0 0 -14
Countries / √úlkeler
Greece Greece 21
9. Round : 06/05/2018 16:00
T1 PROUKAKIS Mic 0 - 9 ATMATZIDIS Io
T2 DIKAROS Nikos 9 - 6 FILOS Dimitri
8. Round : 06/05/2018 14:00
T1 PROUKAKIS Mic 9 - 5 ATMATZIDIS Io
T2 FILOS Dimitri 9 - 4 CHIOTINIS Cos
T3 DIKAROS Nikos 9 - 8 GYRTATOS Alex
7. Round : 05/05/2018 00:00
T1 FILOS Dimitri 0 - 9 PROUKAKIS Mic
T2 DIKAROS Nikos 7 - 9 ATMATZIDIS Io
T3 ABRAS Tolis 6 - 9 GYRTATOS Alex
T4 KOKKINIS Poli 1 - 9 CHIOTINIS Cos
6. Round : 05/05/2018 23:00
T1 KOKKINIS Poli 7 - 9 ATMATZIDIS Io
T2 DIKAROS Nikos 9 - 5 PROUKAKIS Mic
T3 MANOLIOS Mich 1 - 9 ABRAS Tolis
T4 MAKRIS Thanas 2 - 9 GYRTATOS Alex
T5 CHARAKLIAS St 7 - 9 CHIOTINIS Cos
Sit-out : FILOS Dimitris
5. Round : 05/05/2018 21:00
T1 PROUKAKIS Mic 9 - 7 ATMATZIDIS Io
T2 MAKRIS Thanas 4 - 9 FILOS Dimitri
T3 KOKKINIS Poli 9 - 1 GYRTATOS Alex
T4 AVDIS Giorgos 7 - 9 MANOLIOS Mich
T5 THANOPOULOS P 1 - 9 CHIOTINIS Cos
T6 SAKALIS Takis 7 - 9 CHARAKLIAS St
T7 LOUMIDIS Soti 1 - 9 ABRAS Tolis
Sit-out : DIKAROS Nikos
4. Round : 05/05/2018 20:00
T1 DIKAROS Nikos 4 - 9 ATMATZIDIS Io
T2 KOKKINIS Poli 9 - 0 ABRAS Tolis
T3 MAKRIS Thanas 9 - 3 THANOPOULOS P
T4 CHARAKLIAS St 3 - 9 FILOS Dimitri
T5 LOUMIDIS Soti 6 - 9 GYRTATOS Alex
T6 MANOLIOS Mich 9 - 3 VATANIDIS Sta
T7 PROUNTZOS 7 - 9 CHIOTINIS Cos
T8 Tsiris Giorgo 4 - 9 AVDIS Giorgos
T9 SAKALIS Takis 9 - 4 PASIALIS Gian
Sit-out : PROUKAKIS Michalis
3. Round : 05/05/2018 18:00
T1 LOUMIDIS Soti 2 - 9 PROUKAKIS Mic
T2 DIKAROS Nikos 9 - 1 FILOS Dimitri
T3 Tsiris Giorgo 7 - 9 GYRTATOS Alex
T4 THANOPOULOS P 9 - 7 AVDIS Giorgos
T5 MAKRIS Thanas 9 - 6 MANOLIOS Mich
T6 CHARAKLIAS St 4 - 9 KOKKINIS Poli
T7 PROUNTZOS 2 - 9 ABRAS Tolis
T8 SAKALIS Takis 9 - 4 MITRELIS Kons
T9 POLYDOROU The 2 - 9 PASIALIS Gian
T10 VATANIDIS Sta 8 - 9 CHIOTINIS Cos
Sit-out : ATMATZIDIS Ioannis
2. Round : 05/05/2018 16:00
T1 MANOLIOS Mich 8 - 9 LOUMIDIS Soti
T2 AVDIS Giorgos 2 - 9 PROUKAKIS Mic
T3 Tsiris Giorgo 6 - 9 FILOS Dimitri
T4 THANOPOULOS P 4 - 9 ATMATZIDIS Io
T5 DIKAROS Nikos 9 - 6 GYRTATOS Alex
T6 POLYDOROU The 7 - 9 KOKKINIS Poli
T7 MITRELIS Kons 4 - 9 PROUNTZOS
T8 PASIALIS Gian 5 - 9 VATANIDIS Sta
T9 ABRAS Tolis 9 - 6 CHIOTINIS Cos
T10 MAKRIS Thanas 9 - 6 SAKALIS Takis
Sit-out : CHARAKLIAS Stefanos
1. Round :
T1 POLYDOROU The 4 - 9 DIKAROS Nikos
T2 MAKRIS Thanas 1 - 9 CHARAKLIAS St
T3 KOKKINIS Poli 2 - 9 FILOS Dimitri
T4 SAKALIS Takis 0 - 9 GYRTATOS Alex
T5 Tsiris Giorgo 9 - 3 VATANIDIS Sta
T6 THANOPOULOS P 9 - 7 ABRAS Tolis
T7 PROUNTZOS 6 - 9 MANOLIOS Mich
T8 AVDIS Giorgos 9 - 4 CHIOTINIS Cos
T9 MITRELIS Kons 5 - 9 ATMATZIDIS Io
T10 PASIALIS Gian 1 - 9 PROUKAKIS Mic
Sit-out : LOUMIDIS Sotiris

Share