BG-FED Championship 2015-2016 DAY 6 (6 Feb. 2016) -

# Name W L RB B AV
1. ATMATZIDIS Ioannis 7 0 0 1 26
2. MITRELIS Konstanti 5 2 0 1 23
3. KOKKINIS Polixroni 4 2 0 1 17
4. THANOPOULOS Pavlos 3 2 0 1 1
5. MANOLIOS Michalis 3 2 0 0 11
6. PETRAKOS Charis 3 2 0 0 5
7. CHRISTIDIS Charis 3 2 0 0 4
8. VAMVAKARIS Antonis 2 2 0 0 -3
9. GYRTATOS Alexandro 2 2 0 0 -4
10. CHATZELIS Takis 2 2 0 0 -8
11. AVDIS Giorgos 1 2 0 1 2
12. KYRIAKAKIS Kostas 1 2 0 0 2
13. DIKAROS Nikos 1 2 0 0 -5
14. ABRAZIS Apostolos 1 2 0 0 -6
15. CHARAKLIAS Stefano 1 2 0 0 -7
16. MAGGANAS Dimitris 1 2 0 0 -10
17. ZERVOS Gerasimos 0 2 0 0 -4
18. LOUMIDIS Sotiris 0 2 0 0 -9
19. PROUKAKIS Michalis 0 2 0 0 -9
20. MAKRIS Thanassis 0 2 0 0 -12
21. CHIOTINIS Costas 0 2 0 0 -14
Countries / √úlkeler
Greece Greece 21
8. Round : 07/02/2016 01:00
T1 MITRELIS Kons 8 - 9 ATMATZIDIS Io
7. Round : 06/02/2016 23:00
T1 ATMATZIDIS Io 9 - 4 KOKKINIS Poli
Sit-out : MITRELIS Konstantinos
6. Round : 06/02/2016 22:00
T1 ATMATZIDIS Io 9 - 6 KOKKINIS Poli
T2 THANOPOULOS P 0 - 9 MITRELIS Kons
5. Round : 06/02/2016 20:00
T1 MITRELIS Kons 9 - 7 PETRAKOS Char
T2 THANOPOULOS P 9 - 4 MANOLIOS Mich
T3 CHRISTIDIS Ch 0 - 9 KOKKINIS Poli
Sit-out : ATMATZIDIS Ioannis
4. Round : 06/02/2016 19:00
T1 THANOPOULOS P 5 - 9 ATMATZIDIS Io
T2 GYRTATOS Alex 3 - 9 MANOLIOS Mich
T3 VAMVAKARIS An 3 - 9 CHRISTIDIS Ch
T4 AVDIS Giorgos 8 - 9 PETRAKOS Char
T5 MITRELIS Kons 9 - 0 CHATZELIS Tak
Sit-out : KOKKINIS Polixronis
3. Round : 06/02/2016 17:00
T1 THANOPOULOS P 9 - 7 PETRAKOS Char
T2 CHATZELIS Tak 3 - 9 KOKKINIS Poli
T3 AVDIS Giorgos 6 - 9 ATMATZIDIS Io
T4 MITRELIS Kons 9 - 6 KYRIAKAKIS Ko
T5 DIKAROS Nikos 6 - 9 GYRTATOS Alex
T6 CHARAKLIAS St 1 - 9 VAMVAKARIS An
T7 MAGGANAS Dimi 0 - 9 MANOLIOS Mich
T8 CHRISTIDIS Ch 9 - 5 ABRAZIS Apost
2. Round : 06/02/2016 15:00
T1 PETRAKOS Char 9 - 5 ABRAZIS Apost
T2 GYRTATOS Alex 6 - 9 CHATZELIS Tak
T3 MITRELIS Kons 1 - 9 ATMATZIDIS Io
T4 DIKAROS Nikos 5 - 9 KOKKINIS Poli
T5 AVDIS Giorgos 9 - 3 MAGGANAS Dimi
T6 LOUMIDIS Soti 2 - 9 CHRISTIDIS Ch
T7 CHARAKLIAS St 9 - 3 MAKRIS Thanas
T8 PROUKAKIS Mic 2 - 9 KYRIAKAKIS Ko
T9 CHIOTINIS Cos 4 - 9 MANOLIOS Mich
T10 VAMVAKARIS An 9 - 7 ZERVOS Gerasi
Sit-out : THANOPOULOS Pavlos
1. Round :
T1 CHARAKLIAS St 4 - 9 MAGGANAS Dimi
T2 MAKRIS Thanas 3 - 9 KOKKINIS Poli
T3 GYRTATOS Alex 9 - 7 LOUMIDIS Soti
T4 PETRAKOS Char 9 - 5 CHRISTIDIS Ch
T5 DIKAROS Nikos 9 - 7 ZERVOS Gerasi
T6 PROUKAKIS Mic 7 - 9 ABRAZIS Apost
T7 ATMATZIDIS Io 9 - 7 KYRIAKAKIS Ko
T8 CHATZELIS Tak 9 - 5 MANOLIOS Mich
T9 MITRELIS Kons 9 - 0 CHIOTINIS Cos
T10 THANOPOULOS P 9 - 2 VAMVAKARIS An
Sit-out : AVDIS Giorgos

Share